Toekennen

De Urgentiecommissie beslist
Per 1 januari 2017 bestaat de Urgentiecommissie uit deskundige medewerkers van de corporaties Beter Wonen en Sint Joseph. De medewerkers nemen uw aanvraag gezamenlijk in behandeling. Binnen vier weken nadat de Urgentiecommissie uw aanvraag heeft ontvangen, beslist zij of u in aanmerking komt voor een sociale urgentie. U krijgt hiervan bericht per post of per e-mail. Ook als u geen urgentie wordt toegewezen.

Als uw aanvraag is toegekend
Heeft u een urgentieverklaring ontvangen, dan krijgt u voor een periode van zes maanden voorrang op andere woningzoekenden. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een woning op www.WoningHuren.nl. U kunt reageren op huurwoningen in de gemeente Almelo met een urgentielabel. U mag twee keer een aangeboden woning weigeren. Als u voor een derde keer een woning weigert, vervalt de urgentie en bepaalt uw inschrijftijd op welke plek u komt.

Als uw aanvraag is afgewezen
Wijst de Urgentiecommissie uw aanvraag voor sociale urgentie af en bent u het hier niet mee eens? Dan mag u bezwaar maken. Dit doet u door een brief of e-mail te sturen waarin u aangeeft om welke reden(en) u bezwaar maakt tegen de afwijzing. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

Uw e-mail stuurt u naar:
info@urgentiealmelo.nl

Bezwaar
Binnen zes weken nadat u bezwaar heeft gemaakt, ontvangt u een reactie. Uw bezwaar behandelen we via de Klachtenprocedure van Beter Wonen en Sint Joseph.