Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor sociale urgentie, voldoet u aan het volgende:

Uw woonsituatie
U voldoet aan één van de drie situaties:

 • Uw huishouden bestaat uit drie of meer personen (in een gezinssituatie).
 • U bent alleenstaande ouder en uw kinderen zijn jonger dan 18 jaar.
 • U bent mantelzorger voor iemand met een zorgindicatie in Almelo en deze mantelzorg is erkend door de gemeente Almelo.

Praktische voorwaarden
U voldoet aan alle voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal 1 jaar in de gemeente Almelo.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl.
 • U heeft een positieve verhuurdersverklaring van de huidige woningeigenaar (als u op dit moment een woning huurt).
 • U heeft geen openstaande schuld bij een van de Almelose woningcorporaties.
 • Uw verzamelinkomen en uw eventuele vermogen zijn onvoldoende om zelf een woning op de particuliere markt te kopen of huren.
 • Uw verzamelinkomen ligt onder € 52.671 (prijspeil 2024).
 • De richtlijnen van een noodsituatie

U voldoet aan alle richtlijnen:

 • De noodsituatie is ontstaan buiten uw schuld, waardoor uw situatie zeer dringend en/of dreigend is.
 • Het verhuizen naar een (andere) zelfstandige sociale huurwoning in Almelo is daadwerkelijk de oplossing voor de huidige noodsituatie.
 • De noodsituatie is zo ernstig dat het onverantwoord is deze langer dan vier maanden te laten duren.
 • U kunt aantonen dat het probleem in Almelo is ontstaan.
 • U heeft geen mogelijkheid om een onzelfstandige woonruimte (een kamer) te gaan bewonen.
 • U heeft zelf al moeite gedaan om woonruimte te vinden.
 • In het geval u een koopwoning heeft, kunt u aantonen dat er sprake is van gedwongen verkoop die op korte termijn plaatsvindt (akte passeert op korte termijn, er is een veiling aangevraagd of u heeft geen hypothecaire verplichting meer).